APEKS MARINE EQUIPMENT Ltd.

Potápěčské centrum Seamaster

Masarykova 269/90, 415 01 Teplice

Tel: +420417533200, Mobil: +420777964186, Fax: +420417539339

E-mail: seamaster@seamaster.cz, Web: www.seamaster.cz, www.apeks.cz

Novinky

XL4+

XL4+

Lehký, kompaktní, do studené vody.

Trika APEKS

Trika Apeks

Nová, originální trika APEKS LOGO a APEKS DIVE TEAM.

Prodejci

Servis

Dýchací přístroj vyžaduje pravidelný servis. Ten provádějí autorizovaní servisní technici Apeks - vyškolení profesionálové, kteří používají originální nástroje a díly, výrobcem doporučené čistící a mazací prostředky a dodržují správné servisní postupy.

Seznam autorizovaných servisních techniků Apeks.

Celoživotní záruka

Celoživotní záruku na regulátory Apeks aktivujete on-line registrací provedenou do 30 dní od zakoupení regulátoru.

Pneumaticky vyvážený, oboustranný ventil

Konstruktéři Apeks vytvořili do detailu promyšlený regulátor, který umožňuje svému uživateli - potápěči, volit mezi různými konfiguracemi a nastaveními pro různé podmínky potápění a individuální preference.

XTX

Nezávisle na tom, zda je druhý stupeň konfigurován pro připojení hadice z levé nebo z pravé strany, membrána se při nádechu prohne směrem dovnitř (viz. obrázek) a stlačí páku ventilu. Páka ventilu vychyluje a odtlačuje vyvážený ventil a kuželku ze sedla a dýchací směs může volně proudit mechanismem ventilu do prostoru druhého stupně, kde je v závislosti na nastavení ovladače venturiho efektu, směrována buď přímo k náústku nebo proti membráně.

XTX

Ve chvíli, kdy potápěč ukončí nádech, membrána se vrací do původní polohy a pružina přitlačí sedlový ventil a kuželku zpět na sedlo, čímž zabrání dalšímu proudění dýchací směsi do druhého stupně.

Sedlový ventil umožňuje dýchací směsi proudit kanálkem, umístěným v jeho podélné ose do vyvažovací komůrky. Tlak dýchací směsi ve vyvažovací komůrce působí proti tlaku dýchací směsi působící na kuželku. Druhý stupeň je díky tomu vyvážený, lze jej precizně seřídit a nádechový odpor snížit na minimum.

XTX

Plynulá regulace nádechového odporu

Plynulá regulace nádechového odporu dává potápěči možnost, aby si sám nastavil sílu pružiny sedlového ventilu a tím ovlivnil počáteční nádechový odpor druhého stupně. Čím více je ovladač zašroubován, tím větší je nádechový odpor. Díky této užitečné vlastnosti může potápěč snadno a rychle reagovat na měnící se podmínky při potápění a přizpůsobit nádechový odpor přesně dle svých individuálních požadavků. Ovladač pro plynulou regulaci nádechového odporu obsahuje vnitřní šroub, který používají servisní technici Apeks pro nastavení minimálního nádechového odporu v kombinaci s prvními stupni s různě nastavenými středotlaky.

 
Apeks CZ Facebook

Copyright © 2019 SEAMASTER s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

SEAMASTER s.r.o. - výhradní zastoupení Apeks pro ČR, Masarykova 269/90, 415 01 Teplice.

www.seamaster.cz, seamaster@seamaster.cz