APEKS MARINE EQUIPMENT Ltd.

Potápěčské centrum Seamaster

Masarykova 269/90, 415 01 Teplice

Tel: +420417533200, Mobil: +420777964186, Fax: +420417539339

E-mail: seamaster@seamaster.cz, Web: www.seamaster.cz, www.apeks.cz

Prodejci

Servis

Dýchací přístroj vyžaduje pravidelný servis. Ten provádějí autorizovaní servisní technici Apeks - vyškolení profesionálové, kteří používají originální nástroje a díly, výrobcem doporučené čistící a mazací prostředky a dodržují správné servisní postupy.

Seznam autorizovaných servisních techniků Apeks.

1. stupně

Apeks MTX-R

První stupně regulují tlak dýchací směsi na požadovaný přetlak vůči okolí a zajišťují, aby tento přetlak zůstával konstantní i při měnící se hloubce ponoru a klesajícím tlaku dýchací směsi v potápěčské láhvi.

První stupně Apeks jsou membránové vyvážené. Vynikají spolehlivostí, prvotřídním zpracováním, špičkovým výkonem, odolností a snadnou údržbou. Důkazem toho je jejich dlouhodobá oblíbenost nejen mezi technickými a rekreačními potápěči, ale také ve speciálních vojenských jednotkách.

Uzavřené první stupně Apeks

Pro potápění ve studené (< 10 °C) a znečištěné vodě jsou určeny uzavřené první stupně Apeks (DS1, DS4, DB4, DSTx, TEK3, FSTx, FSRx, MTX-R).
V náročnějších podmínkách je třeba první stupeň izolovat od okolního prostředí a zajistit přenos okolního tlaku na hlavní membránu. Uzavřené první stupně Apeks jsou proto vybaveny osvědčeným systémem DS (Dry Sealed). Jsou uzavřeny vnější membránou, pod kterou se nachází suchá komora, zcela oddělující vnitřní části prvního stupně od okolní vody. Toto řešení je elegantní, jednoduché a odolné.

1. stupně XTX

Otevřené první stupně Apeks

U otevřených prvních stupňů (US1, US4, UST4, FLIGHT) proniká okolní voda do prvního stupně a působí přímo na membránu. Toto řešení je maximálně jednoduché a otevřené první stupně jsou díky tomu menší, lehčí a zpravidla také levnější, než uzavřené typy. Spolu s vodou pronikají do prvního stupně také nečistoty a proto je lze  doporučit pouze pro potápění v teplé (> 10 °C) a nekontaminované vodě.

Výstupy

FSR5

Na těle prvního stupně se nachází výstupy pro připojení potřebného vybavení. Vysokotlaké (HP) výstupy jsou obvykle jeden (US1, US4, DS1, DS4, DB4, TEK3) nebo dva (UST4, DSTx, FSTx, FSRx, MTX-R, FLIGHT) a připevňují se na ně tlakoměry a čidla potápěčských počítačů. Na středotlaké (MP) výstupy se připevňují druhé stupně dýchacích přístrojů a napouštěcí hadice kompenzátorů vztlaku a suchých obleků. První stupně Apeks mají jeden (US1, DS1), tři (TEK3), čtyři (US4, DS4, DB4, UST4, DST4, FST, FSR, FLIGHT) nebo pět (DST5, FST5, FSR5, MTX-R) středotlakých výstupů. Tyto výstupy jsou umístěny radiálně (pevně na těle prvního stupně nebo  na otočné hlavě), na speciálně směrovaných plochách upravených pro vybrané konfigurace hadic (FST, FSR, TEK3, MTX-R) nebo axiálně - v ose prvního stupně (DST5, FST5, FSR5, MTX-R).

Materiál

Apeks FSR TUNGSTEN

První stupně Apeks jsou vyrobeny z mosazi, jejíž chemické a fyzikální vlastnosti výborně vyhovují specifikům použití potápěčských dýchacích přístrojů. Většina prvních stupňů Apeks je pro ochranu proti korozi a zvýšení tvrdosti povrchově upravena lesklým nebo matným chromováním. Výjimkou jsou první stupně TUNGSTEN s povrchovou úpravou technologií PVD. Touto fyzikální metodou depozice vrstev jsou první stupně (DS4 TUNGSTEN, FSR TUNGSTEN) pokryty vrstvou titanu, zirkonia a chromu, která jim posytuje nadstandardní ochranu proti mechanickému poškození, korozi a dalším škodlivým vlivům.

HP ARCAP sedlo

První stupně FSR a FSR TUNGSTEN mají vyměnitelné vysokotlaké sedlo z materiálu ARCAP, vysoce kvalitní slitiny, k jejímž přednostem patří mimo jiné výborná odolnost proti korozi.

 
Apeks CZ Facebook

Copyright © 2024 SEAMASTER s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

SEAMASTER s.r.o. - výhradní zastoupení Apeks pro ČR, Masarykova 269/90, 415 01 Teplice.

www.seamaster.cz, seamaster@seamaster.cz