APEKS MARINE EQUIPMENT Ltd.

Potápěčské centrum Seamaster

Masarykova 269/90, 415 01 Teplice

Tel: +420417533200, Mobil: +420777964186, Fax: +420417539339

E-mail: seamaster@seamaster.cz, Web: www.seamaster.cz, www.apeks.cz

Prodejci

Servis

Dýchací přístroj vyžaduje pravidelný servis. Ten provádějí autorizovaní servisní technici Apeks - vyškolení profesionálové, kteří používají originální nástroje a díly, výrobcem doporučené čistící a mazací prostředky a dodržují správné servisní postupy.

Seznam autorizovaných servisních techniků Apeks.

Servis Apeks

Péče a údržba

Správná péče o regulátor je výchozím předpokladem jeho bezproblémové funkčnosti. Dodržujte prosím zásady správné údržby regulátoru popsané v uživatelské příručce.

Profesionální servis

Dýchací přístroj vyžaduje pravidelný servis. Ten provádějí autorizovaní servisní technici Apeks - vyškolení profesionálové, kteří používají originální nástroje a díly, výrobcem doporučené čistící a mazací prostředky a dodržují správné servisní postupy. Nesvěřujte Váš dýchací přístroj neautorizovaným osobám bez potřebných znalostí a vybavení. Především riskujete poškození přístroje. Každý neautorizovaný zásah ruší celoživotní záruku Apeks.

Seznam autorizovaných servisních techniků Apeks.

O tom, co se při pravidelném servisu bude s Vaším regulátorem dít, rozhoduje několik faktorů:

  • počet ponorů s přístrojem (počítáno od zakoupení nebo posledního pravidelného servisu)
  • časový interval (počítáno od zakoupení nebo posledního pravidelného servisu)
  • aktuální stav regulátoru posouzený autorizovaným servisním technikem Apeks

Výrobcem doporučené servisní intervaly shrnuje následující tabulka.

Časový interval1 rok2 roky
Počet ponorů< 50 ponorů> 50 ponorů---
2. stupeňseřízeníkompletní serviskompletní servis
1. stupeňseřízeníkompletní servis

Celoživotní záruka Apeks

Celoživotní záruka Apeks platí pro prvního majitele a vztahuje se na všechny modely regulátorů Apeks. Celoživotní záruku Apeks je třeba aktivovat on-line registrací provedenou do 30 dní od zakoupení regulátoru.

Celoživotní záruka platí pouze při dodržení záručních podmínek Apeks. Ty stanovují časový interval mezi servisními zásahy dle výše uvedené tabulky. Každý servisní zásah musí být zaznamenán v servisním listu regulátoru, který je součástí uživatelské příručky.

Výrobce poskytuje celoživotní záruku původnímu kupujícímu na to, že produkt zůstane bez vad na materiálu či řemeslném zpracování za předpokladu správného použití a náležité péče. Tato záruka se nevztahuje na produkty vystavené nesprávnému použití, zanedbání péče, nepovolené modifikaci či neautorizovanému servisu. Tato omezená záruka je rozšířena jen na původního kupujícího, který produkt zakoupil u autorizovaného obchodníka a je nepřenosná. Tato záruka a její posouzení – opravy či náhrady – spadá výhradně do kompetence společnosti Apeks.

 
Apeks CZ Facebook

Copyright © 2023 SEAMASTER s.r.o., Všechna práva vyhrazena.

SEAMASTER s.r.o. - výhradní zastoupení Apeks pro ČR, Masarykova 269/90, 415 01 Teplice.

www.seamaster.cz, seamaster@seamaster.cz